Solceller – för stugan utan el

Solpaneler är ett fantastiskt alternativ både till stugor som saknar elförsörjning då vanligt elnät inte når ut, eller för dessa som funderar på att byta upp sig och värna om miljön. Använder vi stugan enbart som fritidshus under de ljusa och varma månaderna är det perfekt att gå över till solceller. Det finns solceller som är mycket väl anpassade förstugor och tåliga för krävande förhållanden.

Varför solceller?

För det första så är solceller förnyelsebar energi. Genom att producera vår egen el tar vi ansvar för våra fotavtryck vi lämnar efter oss och försöker bibehålla en sådan grön värld som möjligt. Vi är även i framkant när det kommer till att både tänka ekonomiskt samt grönt och är då en bra förebild för andra att omvärdera sin elproduktion. Genom att fler och fler inser värdet av att använda solceller så skapas det ny innovativ teknik och med det fler arbetstillfällen som gör att utvecklingen går framåt och inte stagnerar.

Om du producerar din egen el, och använder dig av mikroproduktion, kan du vissa månader få överskott. När man använder sig av mikroproduktion får man inte producera mer el än vad hushållet behöver. Vilket betyder att företag kan köpa din överskottsel för marknadspris.

När det kommer till solel är detta en marknad som ständigt ökar och förbättras. Redan nu finns det mycket bra produkter du kan använda dig av. Dock har produktionen på solvärmesidan inte kommit lika långt ännu. Men, vad är det man brukar säga om inte: det som väntar på något gott…