Att upptäcka och förebygga fuktskador

Många svenska hus är drabbade av problem med fukt. Något som kommer att bli kostsamt att åtgärda. Vi går igenom hur du kan skydda huset från fukt och varför det är farligt att bo i ett fuktskadat hus.

Det finns metoder för att förebygga och motarbeta fuktskador. På vissa ställen i hemmet samlas fukt lätt – i badrummet, tvättstugan, krypgrunden, köket (cirka 28 procent av alla fuktskador påträffas i köket). Det är därför bra att försöka ha koll på rören i kök och badrum. Du kan också vara uppmärksam på hur mycket imma det bildas på fönster och speglar – och hur länge den sitter kvar. Det finns även sätt att finjustera inomhusklimatet, till exempel med en luftavfuktare från arctusnordic.se.

Om du har problem med fukt i bostaden är du inte ensam – fuktskador är det vanligaste dolda felet i svenska byggnader:

Var tredje byggnad i Sverige är fukt- eller mögelskadad. Och värst drabbade är småhus – hela sju av tio är drabbade. – Expressen

Varför det är viktigt att åtgärda fuktskador

Det kan vara svårt och kostsamt att åtgärda fuktskador. Den vanligaste orsaken är konstruktionsfel, och enligt Bostadsverket skulle det kosta över 100 miljarder kronor att renovera alla fuktskadade hus i Sverige. En hårresande siffra – men det är absolut nödvändigt att ta hand om.

Anledningen till det är att det kan vara förödande för hälsan att bo i ett fuktskadat hus. Det finns risker för att utveckla luftvägsinfektioner och astma – särskilt hos barn. Några andra symptom som kan uppstå till följd av att leva i ett fuktskadat hus är trötthet, huvudvärk och nedsatt koncentrationsförmåga.

Men bäst och billigast är det såklart att jobba förebyggande.